පුවත්
Untitled Document
රජයක් නගර සභා සංස්ථාපනය කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරනු ලැබුවේ නගරයේ මහජන සෞඛ්‍යය, මහජන උපයෝගී සේවා, සහ පොදු මංමාවත් පිළිබඳ සියළු කරුණු නගර සභා බල ප‍්‍රදේශය තුළ විධිමත් කිරීම, පාලනය කිරීම සහ පරිපාලනය කිරීම හා සාමන්‍යයෙන් ජනතා සුඛ විහරණයට අදාල පහසුකම් සැපයීම, පවත්වාගෙන යාම, ඇතිකිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීමයි. මේ වූ කර්තව්‍යයන් සිදු කිරීමේදී විවිධ සේවා කාර්යයන් සමුදායක වගකීම හා බලය ඒ වටා කේන්ද්‍ර වීම වැළැක්විය නොහැක. එබැවින්ම නගර සභා ආඥා පනතින් බලගන්වා ඇති අප බල ප‍්‍රදේශය තුළ සිදු කල යුතු හා සිදු කළ හැකි සේවාවන් රැසක් අප හඳුනාගෙන ඇත.

නාගරික මන්ත‍්‍රීවරු හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්වික අප නගර සභාව, 2011 අගෝස්තු මස සිට ඒ වගකීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අතර, නගර සභා ආඥා පනතින් නිර්දේශිත සියලූ කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරීමෙහි ලා බැඳී සිටින්නෙමු.
ඉතිරිය

ලේකම් අනුලා වඩුගේ මහත්මියගේ පණිවුඩය
Anula Waduge
නගරයේ මහජන සෞඛ්‍ය, මහජන උපයෝගී සේවා සහ පොදු මංමාවත් පිළිබද සියළු කරුණු නගරයේ සීමා තුළ විධිමත් කිරිම, පාලනය කිරීම හා පරිපාලනය කිරීම හා ජනතාවගේ සුඛ විහරණ ක්‍රම ආරක්ෂා කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම භාර වී ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතනය වන මෙම නගර සභාවටයි. ඒ අනුව අපගේ සේවාලාභී ජනතාවට වඩා කාර්යක්ෂම පහසු මගක් ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙමින් ඉහත සේවාවන් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි. එකී අරමුණ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර පවත්වාගෙන යනු ලබන අපගේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම සේවාවන් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමටත් ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය දැක බලා ගැනීමටත් ඔබ සියලු දෙනාටම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරමි.

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ ඉතිහාසය
 
  1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනතට අනුව 1987 මැයි මස 12 වන දින අංක 453/27 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පල කරන ලද ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නියමයන් සහ කොන්දේසි 2006 අප්‍රේල් මස 15 වන දින සිට (255 ක් වන අධිකාරියක් වූ) නගර සභා ආඥා පනතේ 2, 5 සහ 9 වගන්ති වලින් ආවරණය වන පරිදි එවකට ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් සභා සහ පාළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ගරු ඇලික් අළු විහාරේ මැතිතුමා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් ස්ථාපනය කරන ලදි. ප්‍රථම පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී 2006 අප්‍රේල් මස 15 වන දින පව්ත්වන ලදී. එම නගරසභාවේ ප්‍රථම සභාපතිවරිය වශයෙන් පත්මිණී වීරසිංහ මැතිණිය කටයුතු කරන ලදී. එම කාල සීමාව අවසානයෙන් පසුව 2011 වර්ෂයේ පවත්වන ලද පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව පළාත් පාලන ඉතිහාසයට සුවිශේෂී සටහනක් එක් කරන ලදී. ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතනයක ස්වාමීන්වහන්සේ නමක් පලමු වතාවට සභාපතිවරයා වශයෙන් ජනතාවගේ වැඩිම කැමැත්ත මත තෝරා පත්විය. එනම් වර්තමානයේ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සභාපතිත්වය දරණ වේවැල්දූවේ ඥානප්‍රභා හිමියන් වේ.
   
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ දැක්ම
 
  වර්ෂ 2015 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම පුරවරය බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි.
   
මෙහෙවර ප්‍රකාශය
   
  නගරසභා ආඥා පනත සහ වෙනත් ලිඛිත නීති රීති මගින් පැවරෙන බලතල ප්‍රකාරව ජාතික ප්‍රතිපත්තීන්ට එකඟව ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සුව සේවා, මංමාවත් නඩත්තුව, සේවා හා වෙනත් සුභ සාධක සේවාවන්ද විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වියදම් පිරිමසාලීම උදෙසා සාධාරණ වූ බදු මුදලක් අයකර ගැනීමත් මෙන්ම පවිත්‍ර වූත් විචිත්‍ර වූත් පුරවරයක් උදෙසා සියලු ශක්තීන් අත්‍යන්තයෙන් මෙහෙයවාලීම මෙම නගර සභාව සතු ප්‍රමුඛතම මෙහෙවර වන්නේය.
   
ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්‍රදේශය පිළිබඳව
   
  සබරගමු පළාත තුළ ප්‍රධාන නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය හම්බන්තොට වරාය හා ගුවන් තොටුපොළ සමඟ කේන්ද්‍ර නගරයක් බවට පත්වන්නේය. ඉදිරි සංවර්ධන අභියෝග ජයගැනීම සඳහා පුළුල් මාර්ග පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය වටහාගත් අප නගරසභාව අළුතින් නවනගර පාර මංතීරු 2 කට සහ ඇඹිලිපිටිය මොරකැටිය මාර්ගය විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස නව පුළුල් මාර්ග 2 ක් ලෙස ඉදිකරමින් පවතී. ඇඹිලිපිටිය නගර සීමාව තුළ ගොවිතැන ජීවන මාර්ගයක් කරගත් ගොවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන අතර එළවළු වගාවන්, කෙසෙල් වගාවන් විශාල වශයෙන් සිදු කරනු ලබයි. මේ සඳහා හොඳ වෙළඳපළක් ලබා දීමේ අරමුණින් ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව පොළ භූමිය අංගසම්පූර්ණ ලෙස නැවත සාදා නිම කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආශිර්වාදය යටතේ සිදුකරනු ලබයි. මීට අමතරව ඉදිරියේ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ පොදු වෙළඳපොළ ගොඩනැඟිලි අනාගතයට ගැළපෙන පරිදි ඉදිකිරීමටත් පළාත් පාලනය පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මහල් කිහිපයකින් යුතු නගර සභා ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරිමටද කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. ඇඹිලිපිටිය නගරයට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවති රථ ගාලක අවශ්‍යතාවය සපුරමින් කඩිනමින් රථ ගාලක් ඉදිකිරීම සඳහා නගර සභාවට අයත් භූමි භාගයක් තෝරාගෙන මේ වන විට ඉදිකිරීම් සිදු කරමින් පවතී. මේ සියල්ල ලංකාවේ කේන්ද්‍රතම නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය ප්‍රසන්න පුරවරයක් බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් වේ.

පහත ග්‍රාම නිලධාරි වසම් වලින් ආවරණය වන බල ප්‍රදේශ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ බල ප්‍රදේශ වේ.
  • 214 උඩගම
  • 214 ඒ පල්ලේගම
  • 214 ජී නවනගරය
  • 214 එච් යෝදගම
  • 214 සී මොරකැටිය
  • 214 ඩී හිඟුරආර
  • 214 එෆ් මොදරවාන
  • 214 අයි කලගෙඩිආර
  • 216 බී හල්මිල්ලකැටිය
  Embilipitiya Map