ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්නතම හා හරිත පුරවරයක් බවට පත් වීම අපගේ දැක්මයි

මුල් පිටුව

ආදායම් අංශය

ගිණුම් අංශය

ආයතන අංශය

පරිසර හා සෞඛ්‍ය අංශය

සැළසුම් අංශය

මහජන පුස්තකාලය

සභාපති ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ලැබූ සම්මාන

ඡායාරූප එකතුව

කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

 

හැදින්වීම

ශ්‍රි ලංකාවේ, සබරගමු පලාතේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රිකයේ, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්කොට්ඨාශයේ කදුරුගස්ආර ප්‍රදේශයේ ඇඹිලිපිටිය නගරසභා කසළ කලමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එදිනෙදා ජීවිතයේ දි ඉවතලන අනවශ්‍ය දෑ කසළ ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.වර්තමානය වන විට කසළ ශ්‍රි ලංකාවේ පමණක් නොව මුළු ලෝකයටම විශාල ප්‍රශ්නයකි.මෙම ගැටළුව දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතී.කසළ නිසා පරිසරයේ සුන්දරත්වය විනාශ වේ.නාගරික පරිසරය තුල දෛනිකව එකතුවන කසළ නාගරික පරිසරයේ සුන්දරත්වය කෙලසයි.ඒ සදහා මිනිස් සංහතියේ නොමනා ක්‍රියාකාරිත්වය සෘජුවම බලපානු ලබයි. වර්තමානය වන විට කසළ ප්‍රබල පාරිසරික ගැටළුක් මෙන්ම සමාජිය ගැටළුවක්ව පවති.කසළ නොදිරන හා දිරන ද්‍රව්‍ය ලෙස විවිධ ප්‍රතිශතයන්ගෙන් සමන්විත වේ. දිරන ද්‍රව්‍ය වලින් පොහොර සෑදිය හැකි අතර නොදිරන දව්‍යයන් නවීන විද්‍යත්මක ක්‍රම උපයෝගි කරගෙන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැක.ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව මේ වන විට දිරන ද්‍රව්‍ය වලින් පොහොර සාදන අතර නොදිරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරයි. මේ අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යයි.

 

 

 

 

 

 

 

දුරකථන: (+94) 047 -2230275 (+94) 047 -3627202 fax: (+94)047-2230275
විද්‍යුත් තැපෑල : ucemb@sltnet.lk
ලිපිනය : නගර සභාව,ඇඹිලිපිටිය

නිර්මාණය : සංවර්ධන නිලධාරි N.Y.වජිරමාලා නදීකුමාරි
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව