ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය
Untitled Document
ඇඹිලිපිටිය නගරය
 
සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන නගරයක් ලෙස ඇඹිලිපිටිය නගරය දැක්විය හැකිය. එය රටේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශයක පවතින කේන්ද්‍රස්ථානයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් දියුණු වන නගරයක් ලෙසද ඇඹිලිපිටිය දැක්විය හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වාණිජ නගරය වන කොළඹ සිට රත්නපුර මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර් 178 ක පමණ දුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහිටා ඇත. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ සීග්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන හම්බන්තොට ප්‍රදේශයට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ද ඇඹිලිපිටිය පිහිටා ඇත. එම දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 40 පමණ වේ.

ඇඹිලිපිටිය අවට ප්‍රදේශය කෘෂිකාර්මික බිම් වලින් සමන්විතය. ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසෙල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛතම කළාපයද මෙම පෙදෙසය. එයට අමතරව වී, එළවළු, පළතුරු වර්ග නිෂ්පාදනය කරයි.

ඇඹිලිපිටියට අසන්නව ඒ අවට පවතින නැරඹීමට වැදගත් ස්ථාන ගණනාවකි. සංඛපාල විහාරය, මඩුවන්වෙල වලව්ව, උඩවලව ජලාශය, චන්ද්‍රකා වැව, උඩවලව ඇත් අතුරසෙවන (අලි අනාතාගාරය), මදුනාගල උණුවතුර ළිං යන ආදිය එයින් කිහිපයකි.

ප්‍රධාන සංචාරක හෝටල්, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර, කඩදාසි සහ සීනි කාර්මන්ත ශාලා ද ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසන්න ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබේ.
නගර සභාව මඟින් ඉටු කෙරෙන කාර්යය සහ සේවාවන්
 
  වර්ග සැතපුම් 50.9 ක වපසරියකින් යුත් ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනගහනය 41095 වන අතර ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් 26119 ජීවත්වනු ලබයි. ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 9 කින් සමන්විත බල ප්‍රදේශ වරිපනම් බදු ගෙවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව 7085 වේ. කිලෝමීටර් 250 ක පමණ ග්‍රාමීය පාරවල් මේ වන විට සංවර්ධනය කර ඇති අතර නගර සභාව සතු කඩ කාමර 30 ද ඇති අතර නාගරික පුස්ථකාලයක්ද නාගරික සුසාන භූමි 7 ක්ද ක්‍රීඩා භූමි හා උද්‍යාන 7 ක්ද නිල නිවාස 1 ක්ද සතියකට දෙවරක් (ඉරිදා සහ බදාදා) පවත්වන සති පොළක්ද මඟින් ජනතා සේවාවන් ඉටු කරනු ලබයි.

ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය මගින් වැඩසටහන් සහකාර, පුස්ථකාලාධිපති හා පුස්ථකාල කම්කරුවන් පාලනය වනු ලබයි.
   
ගමනාගමනය
  ජනතාවගේ පහසුව සඳහා පහසුකම් වලින් සමන්විත නාගරික බස් නැවතුම් පළක් ඇති අතර දිනයේ පැය 24 පුරාව ගමනාගමන මණ්ඩලය හා මාර්ගස්ත මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය මඟින් ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ගමනාගමන පහසුකම් සපයා ඇත.
   
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය
  නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන පෙර පාසල් සඳහා නගර සභාවේ පූර්ණ අධීක්ෂණ යටතේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරමින් පවතී. එහිදී පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය වැදගත්ම කටයුත්තක් සේ සලකා කටයුතු කරන අතර එමගින් යහපත් පුරවැසියකු බිහි කිරීමට අනුබල දීම අපගේ අරමුණ වේ.
   
ක්‍රීඩා පහසුකම්
  නගර සභා බල ප්‍රදේශ සතු ක්‍රීඩාංගන මගින් ක්‍රීඩා කටයුතු නංවාලීමට කටයුතු කරන අතර නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සමිති සඳහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදා දීම සහ අංග සම්පූර්ණ කාය වර්ධන මධ්‍යථානයක් ආරම්භ කිරීමට යෝජිත වන අතර එය කාන්තා හා පිරිමි දෙපාර්ශවය සඳහාම ක්‍රීඩා පහසුකම් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ.
   
වෙනත් පොදු පහසුකම්
  ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව මගින් නගරයට පැමිණෙන මගී ජනතාවගේ පහසුව සදහා නාගරික වැසිකිළියක්, බස් නැවතුම්පළ භූමිය තුළ පිහිටා ඇත. මෙහි දෛනික නඩත්තුව සඳහා සෑහෙන මුදලක් නගරසභාව මගින් වැය කරනු ලබයි.

නගරසභා බල ප්‍රදේශය තුල ඇති නගරසභා මගින් නඩත්තු කරන සුසාන භූමි ආවරණය වන පරිදි විදිමත් ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් සකස් ‍ කෙරෙමින් පවතී.