සෞඛ්‍ය අංශය
Untitled Document PHI
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
ඒ. පී. ධර්මසේන මහතා
 
ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය
 
  සෞඛ්‍ය අංශය යටතේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ප්‍රධාන නිලධාරියා වන අතර ඔහු යටතේ කළමනාකාර II ශ්‍රේ‍ණියේ නිලධාරීන්, සුසාන භූමි භාරකරු, සෞඛ්‍ය කම්කරු, ට්‍රැක්ටර් රියදුරන් ද පාලනය වේ.

ඇඹිලිපිටිය නගරසභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය දිනයේ අභියෝග රැසකට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් ඉදිරියට යන අංශයකි. අප හමුවේ ඇති ප්‍රධාන අභියෝගයන් අතර කැලිකසල එකතුකිරීම හා ඒවා බැහැර කිරීම ප්‍රධාන වෙයි. ඒ සඳහා අප නගරසභාව මගින් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

අප විසින් දෛනිකව නගරය පිරිසිදු කිරීම, කසල එකතු කිරීම, මාර්ග අතුගෑම, කානු පිරිසිදු කිරීම, නිවාස සහ ගෘහස්ථ කාබනික පොහොර නිශ්පාදනය කලහැකි බඳුන් හඳුන්වා දීම, මළ අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (ගලිබවුසර්) සිදුකරනු ලබයි. මීට අමතරව මිනිසුන් විසින් දෛනිකව පරිභෝජනයට ගන්නා මස්මාංශ වෙළඳසැල් පරික්ෂාව, සතිපොළවල් පරික්ෂාව පොළභූමිය තුල පවත්වාගෙන යන ආහාර වෙළදසැල් අධීක්ෂණය, පරිභෝජනයට නුසුදුසු අන්දමින් විකුණනු ලබන ආහාර වෙළදසැල් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීම, පානීය ජල පුභවයන්ගේ පිරිසිදුබව ආරක්ෂා කිරීම, පානීය ජලය සාම්පල මගින් පරික්ෂා කිරීම, වෙළදසැල් සහ ආයතන මගින් අලෙවිකරනු ලබන ජල බෝතල් පරික්ෂාව හා පාලනය. දැනට පවතින අභියෝගයන් අතර ජලභීතිකාව හා ඩෙංගු බෝවීම සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානය යොමුකරනු ලබන අතර පොදුවේ රෝග වාහකයන් රෝග බෝවීම වැලැක්වීම පවතින රෝග පිළිබද නිරන්තර ජනතාව දැනුවත් කිරීම, බෝවන රෝග පිළිබඳ සොයාබලා ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම යෙදීම, නගරසභා සීමාව තුල සිදුකරනු ලබන පරිසර දූෂණය ගැන සොයිබැලීම හා ඒවාට සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබද උපදෙස් හා මහජන පැමිණිලි සොයා බැලීම පාරසරික බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම පරිසර දූෂණය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන වැරදි පිළිබද සොයා බලා නීතිමය පියවර ගැනීම අප නගරසභාව මගින් නිරන්තර අවධානය යොමුකරන කරුනු වෙයි.

අප විසින් දෛනිකව කසල එකතුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහත සදහන් පරිදි සිදුකරනු ලබන අතර යම් ගැටලුවක් හෝ තොරතුරක් පිළිබඳ ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතා හා අපගේ දුරකථන අංක 0472230275 දුරකථන අංකයෙන් හෝ ඊමේල් ලිපිනය ucemb@sltnet.lk මගින් දැනගත හැක.
   
කසළ එකතු කිරීමේ කාලසටහන
   
  ට්‍රැක්ටරය - පොඩි ට්‍රැක්ටරය                 රියදුරු - පී. අනිල් කුමාර
 
වේලාව ගමන් කරන මාර්ගය
පළමු වාරය
පෙ.ව.5.00 කාවන්තිස්ස පන්සල සිට උඩගම හන්දිය - පනාමුර පාර - 1 කණුව දක්වා පාරේ වම් පස - ආපසු උඩගම හන්දිය දක්වා පාරේ දකුණුපස - රත්නපුර පාර - නගර සභා සීමාව දක්වා පාරේ වම්පස - ආපසු කාවන්තිස්ස පන්සල දක්වා පාරේ දකුණුපස - අංගනය වෙත රැගෙන යාම පෙ.ව.11.45
   
  ට්‍රැක්ටරය අංක RC – 1108                රියදුරු - ගාමිණී ධනපාල
 
වේලාව ගමන් කරන මාර්ගය
පළමු වාරය
පෙ.ව.5.00 නගර සභාව - ඔරලෝසු කණුව අසළින් පාරේ වම්පස - මහවැලි ක්‍රීඩාංගනය - ආපසු දකුණුපස කාවන්තිස්ස පන්සල දක්වා - ආපසු වම්පස නගර සභාව දක්වා පළමු වාරය අංගණයට රැගෙන යාම පෙ.ව. 9.00
දෙවැනි වාරය
පෙ.ව.9.45 මොරකැටිය හන්දිය සිට තණමල්විල පාරේ නගර සභා සීමාව දක්වා පාරේ වම්පස ආපසු නගර සභා සීමාවේ සිට මොරකැටිය හන්දිය දක්වා තණමල්විල පාරේ දකුණුපස - නැවත ෆුඩ් සිටිය අසළින් ඇති පාර - ඇළ ඉවුර පාර ඔරලෝසු කණුව දක්වා - මහවැලිය අසළ සිට මහාධිකරණ පාර ආපසු මහවැලිය දක්වා දෙවෙනි වාරය අංගනයට රැගෙන යාම මධ්‍යහන 12.30
   
  ට්‍රැක්ටරය අංක RC – 6426                රියදුරු - අසෝක සිසිර කුමාර
 
වේලාව ගමන් කරන මාර්ගය
පළමු වාරය
පෙ.ව.5.00 ඔරලෝසු කණුව - මිද්දෙණිය පාර වම ඔරිට් ඇපරල් දක්වා - ආපසු මිද්දෙණිය පාර දකුණ - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පොලිසිය - උසාවිය - ආයුර්වේදය - ඔරලෝසු කණුව දක්වා - ආපසු නවනගර පාර - බිම්බදුයාය පාර - ජනාධිපති විද්‍යාලය ඉදිරිපිට පාර - පොළ පිටුපස පෙදෙස - කුඹුගොඩආර - බලාගාර පාරෙන් අංගනයට පෙ.ව.9.00
දෙවැනි වාරය
පෙ.ව.9.45 කදුරුගස්ආර හන්දිය - මහවැලි ක්‍රීඩාංගනය දක්වා වම්පස - කොන්ක්‍රීට් යාඩ් පාර - රෝහල පාර - සිළුමිණගම හන්දිය දක්වා පාරේ වම්පස - ආපසු රෝහල දක්වා පාරේ දකුණු පස - රෝහල - සෞ.වෛ.නි.කාර්යාලය - රෝහල පාර දකුණ - පන්වල පාර දකුණ - ආපසු නැවත කනත්ත හරහා - උසාවිය හරහා - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාලය පාර - පොලිස් නිල නිවාස පාර - දෙවැනි පටුමග - මහවැලි ක්‍රීඩාංගනය අසළින් කදුරුගස්ආර පාර දකුණුපස දෙවැනි වාරය අංගනය වෙත රැගෙන යාම. මධ්‍යහන 12.45