ගරු සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ පණිවුඩය
 
Gnanaprabha thero මේ වන් වූ වටපිටාවක නගර සභා කාර්යාවලිය හා සේවා ජාලය අන්තර්ජාල ගතකිරීම නගර සභාවේ භෞතික තත්ත්ව සංවර්ධනයක් සේම සේවා කාර්යයන් පුළුල් කිරීමකි. නූතනය වේගයෙන් දිවෙන මාවත තාක්ෂණයයි. තාක්ෂණය කිසි ලෙසකින් අපට බැහැර කර ලිය නොහැක. එම නිසා අප නගර සභා මන්ත‍්‍රීතුමන්ලා ඒකමතිකවම සභා සේවාවන් හා කාර්යාවලිය අන්තර්ජාලගත කිරීම සභා සම්මත කළහ.

මෙම පහසුකම අදට වඩා හෙට ඵල දරාවී යන්න මාගේ විශ්වාසයයි. අප නගර සභාවේ සියලූ සේවා ගිවිසුම්, අයදුම්පත්, හා නීති රෙගුලාසි අප කාර්යාලීය නිලධාරීන් අතින් ලබාගත් යුගය නිමා කොට නිවසේ සිට අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගැනීම කාලය, ශ‍්‍රමය, මෙන්ම ධනයද ඉතිරි කරවන්නකි. මහින්ද චින්තන ප‍්‍රතිපත්ති බිම් මට්ටමේ සිට ක‍්‍රියාත්මක කරවීමක් ලෙසද ජනතා සේවා පහසු කිරීම රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්තිය වීම නිසාත් අන්තර්ජාල පහසුකම් වේගයෙන් ජනතාව අතට පත්කිරීමට හැකි වීම භාග්‍යයකි.
මෙහිදී අති ගෞරවනීය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දූරදර්ශී දේශපාලන නායක්වය තුළ ගැමි ගෙදරක සුවඳ හඳුනාගැනීම වැදගත් වූවකි. ගම්දනව් සිසාරා "නැණසල" තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන බිහි කර ගැමි ජනතාවටත් තාක්ෂණය හුරු කර මුළුලොවම එකම ගෙමිදුලක් කරගැනීමට අතහිත ලබාදී තිබීම සිහිකටයුතුය. ඒබැවින් අද අප ජනතාවටද තාක්ෂණය දුර නැත.

මේ කාර්යේදී අප නගර සභාවේ සියලූම මන්ත‍්‍රීතුමන්ලා හා නාගරික ලේකම් අනුලා වඩුගේ මෙනවිය හා සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී දැක්වූ සහයෝගය අපමණය. මෙයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික පහසුකම් හා ශිල්පීන් සැපයූ ලක්නෙට් ආයතනයටද අපගේ හදපිරි ස්තුතිය මෙයින් පුදකර සිටින්නෙමු.

ඇඹිලිපටිය නගර සභාව මහජන සේවා සැපයීමේදී අදට වඩා හොඳ හෙටක් වෙනුවෙන් පියමනින ගමනක තවත් එක් පියසටහනක් ලෙස තබමින් සියලූ කාර්යයන්හිදී නන් අයුරින් සහයූ වූ සැමට හෘදයාංගම ස්තූතිය මෙලෙස පුද කරමි.

සැමට තෙරුවන් සරණයි.පූජ්‍ය වේවැල්දුූවේ ඥානප‍්‍රභා හිමි,
සභාපති,
ඇඹිලිපටිය නගර සභාව.