පුස්තකාලය
Untitled Document Librarian
පුස්තකාලාධිපතිනිය
එච්. ඊ. ජේ. කුලසිංහ මහත්මිය
 
පොත ඔබේ හොඳම මිතුරා කරගන්න
 
“කියවීමෙන් මිනිසා පරිපූර්ණ වේ“ යන ප්‍රකට කියමන සනාථ කරමින් ඇඹිලිපිටිය පුරවරයේ ජීවත්වන කුඩා දරුවාගේ සිට වැඩිමහළු පුද්ගලයා දක්වා කියවීමේ පහසුකම් සලසා දීම අපගේ පරම යුතුකම හා වගකීමයි.

අතිධාවනකාරී සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හා හැල්මේ දුවන තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාවක් තුළ හිරවූ වර්තමාන දරුවාට හොඳ පොතක් කියවීමට ඉඩහසරක් ලැබෙන්නේම නැත. දෙමාපිය ගුරුවරුන්ද එහි අරුත වටිනාකම වටහා දීමට උත්සාහ නොගන්නේ කන්දක් තරම් උප පොත් ගොන්නක් මාස නවයක් වැනි කාලයක් තුළ දරුවාට එවැන්නක් කිරීමේ කටයුත්තක නිරතව ඇති බැවිනි.

එවන් වටපිටාවක නිස්කාන්සුවේ හිඳ පොතක් කියවන්නට එහි රසය විඳින්නට අවශ්‍ය සුළු හෝ අවස්ථාවක් සලසා දීමට අප මහත් උත්සාහයක් ගන්නෙමු. අනාගත පරපුර දැනුමෙන් සන්නද්ධ සාරධර්ම වලින් පරපෝෂිත වූ පිරිසක් බවට පත්වන්නේ හොඳ පොත් පත් පරිශීලනය තුළිනි. මිනිසා නිර්මාණශීලීව හිතන්නට සෞන්දර්යාත්මක ඉසව්වක පියමංකරන්නට පෙළගැස්වීම සඳහා අපගේ කාර්යය මණ්ඩලය ගන්නා උත්සාහය පාඨක ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

එන්න ඉඩ ලද ඇසිල්ලක, රස විඳින්නට පොතක ඇති සෞන්දර්යාත්මක අපූර්වත්වය. ගොඩනඟමු සුන්දර ලොවක් අපගේ දුවා දරුවන්ට එළඹෙන අනාගතයට.
නාගරික පුස්ථකාලය
 
  1980/ 06/ 14 දින දියපොටගම් පත්තුවේ පුස්ථකාලය නමින් ආරම්භ කරන ලද පුස්ථකාලය වර්තමාන නගරසභාව පාලනය සමඟ නවීකරණය වෙමින් පවතී. දැනට 5000 පමණ සාමාජික සංඛ්යාවක් ඇති නාගරික පුස්තකාලයේ නොයෙක් විෂයයන්ට අදාළ පොත් පත් හා සඟරා විසි දහසක් පමණ පාඨකයන් විසින් පරිහරණය කරනු ලැබීය. මීට අමතරව දිනපතා පල කරනු ලබන පුවත් පත් හා වාරසඟරා දිනපතාම ජනතාවගේ කියවීම සඳහා පහසුකම් සපයා ඇති අතර උදෑසන 8.00 සිට සවස 4.30 දක්වා සතියේ දින 7 විවෘතව ඇති අතර රජයේ නිවාඩු දිනවල වසා තබනු ලබයි.

පහත සදහන් අංශ හයක් යටතේ අප පුස්ථකාලය ක්‍රියාත්මක වනු ලබයි.
  • පුවත්පත් හා වාර සඟරා කියවීමේ අංශය
  • බැහැරදීමේ අංශය
  • විමර්ශන අංශය
  • ළමා අංශය
  • පාඨක සමාජය
  • උපදේශක කමිටුව
   
පුස්තකාලයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් ලබා ගන්න